Οι δωρεές έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον ΕΣΕΑΛ, προκειμένου να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την επιλεκτική αλαλία, μέσω δράσεων, εκπαίδευσης και έρευνας. Πέρα από αυτό να μπορούμε να παρέχουμε στήριξη σε άτομα και οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο
(για εταιρείες)
Διεύθυνση
Επιλεγμένο ποσό: €10
Σύρετε την κουκίδα για να επιλέξετε το ποσό δωρεάς που επιθυμείτε.