Ερωτηματολόγια

marker-4824814_1280

Ερωτηματολόγια

Τα παρακάτω ερωτηματολόγια θα σας βοηθήσουν για μια πρώτη προσέγγιση και διερεύνηση στο πρόβλημα της Επιλεκτικής Αλαλίας ή και άλλων πιθανών διαταραχών του παιδιού.

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF.

Ερωτηματολόγιο για Παιδικές Αγχώδεις Διαταραχές – Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED)

Ερωτηματολόγιο Επιλεκτικής Αλαλίας

Ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του μαθητή