Η ιστορία της Λίτσας

Η ιστορία της Λίτσας είναι μια ιστορία που μπορεί να διαβαστεί από τους δασκάλους ενός παιδιού με ΕΑ, ώστε οι συμμαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει με την/τον συμμαθήτριά/συμμαθητή τους. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα παιδιά πως η συμμαθήτριά/συμμαθητής τους μπορεί να μιλήσει, το κάνει ήδη εξαιρετικά και όταν θα είναι έτοιμη/έτοιμος θα το κάνει και στο σχολείο.